Wszystkie informacje udzielane są pod numerem 62 737 42 52   62 737 42 50
8:00 - 18:00
O ośrodku

O ośrodku

Ośrodek Leczenia Kompleksowego sp. z o.o.

Jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, działającym od 2003 r. w budynku, w którym od 1964 r. istniał Obwód Lecznictwa Kolejowego: zespół poradni dla pracowników PKP, ZNTK i ich rodzin.

Siedziba OLK znajduje się w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej 81, w budynku wyposażonym w  windę i posiadającym parking od strony podwórza.

Usługi medyczne świadczone są w ramach kontraktu z NFZ, w ramach umów z zakładami pracy, towa rzystwami ubezpieczeniowymi oraz odpłatnie.

Od 2004 r. OLK prowadzi działalność we wsi Dębnica w gminie Przygodzice. W Ośrodku Zdrowia w Dębnicy świadczeń udzielają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i specjaliści, działa gabinet zabiegowy, pielęgniarki środowiskowe oraz higiena szkolna.

OLK prowadzi działalność niemedyczną, polegającą na archiwizowaniu dokumentacji medycznej, pracowniczej i innej.

W związku ze stanem epidemii przekazujemy komunikaty:
Jeżeli w ciągu ostatnich 2 tygodni byłeś w miejscu , gdzie występuje koronawirus i masz gorączkę, kaszel, duszność 
1) powiadom bezwłocznie stację sanitarno-epidemiologiczną, tel.całodobowy  504285334 lub do 15.00  627378911
2) w przypadku nasilonych objawów zadzwoń nr.alarmowy  112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego,
  najbliższy oddział w Kaliszu ul.Toruńska , tel  627579194 , dla dzieći w Poznaniu ul.Szpitalna    , tel.504907994,
 539524935,  618590336.   Nie zgłaszaj się do poradni POZ   i  SOR.


NASZE
Certyfikaty
Politykę jakości Ośrodka Leczenia Kompleksowego Sp. z o.o. wyznacza pacjent, który weryfikuje, potwierdza i wyznacza nowe kierunki rozwoju.

Zarząd zobowiązuje wszystkich pracowników do spełniania potrzeb pacjentów oraz do ciągłego podnoszenia jakości.
więcej
UBEZPIECZENIA
Dodatkowe
Posiadamy umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi na świadczenia zdrowotne w ramach ubezpieczeń dodatkowych.

OLK udziela świadczenia medyczne upezpieczonym w różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

więcej
ZADZWOŃ
Rejestracja
Rejestracje telefoniczne:

telefon. 62 737 42 50
62 737 42 52
Produkt został dodany do koszyka