Wszystkie informacje udzielane są pod numerem 62 737 42 52   62 737 42 50
8:00 - 18:00
Poradnie

Pracownie diagnostyczne

Badania wykonywane są bezpłatnie na skierowanie lekarza rodzinnego lub specjalisty.
Odpłatnie - bez skierowania lub na skierowanie z prywatnego gabinetu lekarskiego.

Wydawanie wyników badań diagnostycznych odbywa się w następujący sposób:

  • wyniki odbiera osobiście pacjent, którego badania dotyczą, za okazaniem dowodu osobistego,
  • wyniki badań odbiera osoba posiadająca pisemne upoważnienie od pacjenta, którego badania dotyczą, również za okazaniem dowodu osobistego.
    (podstawa prawna: ustawa o ochronie danych osobowych)
Laboratorium diagnostyczne
Badania wykonuje DIAGNOSTYKA LABORATORIA MEDYCZNE
pix.png
Pobieranie materiału: od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 11.00 Odbiór wyników: 7.00-14.00 
pix.png odbiór wyników z dowodem osobistym lub z upoważnieniem, wyniki mogą być dostępne przez internet

W laboratorium wykonywane jest szerokie spektrum badań z zakresu hematologii, koagulologii, analityki, chemii klinicznej i immunochemii.

Badania wykonywane są zarówno na zlecenie lekarza rodzinnego lub specjalisty, jak i prywatnie.
 


Pracownia diagnostyki obrazowej
Pracownia rentgenodiagnostyki i ultrasonografii.

Kierownik: specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej Alicja Plucińska.
pix.png

Pracownia czynna:
poniedziałek: 8:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 15:00
środa: 8:00 - 16.30
czwartek: 8:00 - 15:00
piątek: 7:15 - 14:00

pix.png odbiór wyników z dowodem osobistym lub upoważnieniem
nr tel. 62 737 42 65,  pok.100

Wszystkie badania wykonywane są w dniu zgłoszenia, z wyjątkiem:

  • RTG odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
  • USG (jamy brzusznej, tarczycy, sutków), badanie USG przepływów naczyniowych ( USG - Doppler )

Dla powyższych badań ustalany jest termin wykonania.

Realizując Art. 32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat:
-informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na śodowisko, oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.
Pracownia audiometryczna
Wykonywane są badania słuchu na zlecenie lekarzy laryngologów oraz w zakresie poradni medycyny pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 13.00

nr tel. 62 737 42 65

Na badanie słuchu nie należy zgłaszać się bezpośrednio po pracy w hałasie lub po pracy w godzinach nocnych.
Pracownia spirometryczna
Wykonywane są badania czynnościowe układu oddechowego na zlecenie lekarzy pulmonologów oraz w zakresie poradni medycyny pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 13.00

pix.png
nr tel: 62 737 42 59
Pracownia endoskopowa
W pracowni endoskopowej wykonywane są badania rektoskopowe na zlecenie specjalisty chirurga. Terminy badań uzgadniane są w poradni chirurgicznej. Pacjent do badania wymaga specjalnego przygotowania.

chirurg Jan Jakszta
pix.png
nr tel. 62 737 42 65
góra
NASZE
Certyfikaty
Politykę jakości Ośrodka Leczenia Kompleksowego Sp. z o.o. wyznacza pacjent, który weryfikuje, potwierdza i wyznacza nowe kierunki rozwoju.

Zarząd zobowiązuje wszystkich pracowników do spełniania potrzeb pacjentów oraz do ciągłego podnoszenia jakości.
więcej
UBEZPIECZENIA
Dodatkowe
Posiadamy umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi na świadczenia zdrowotne w ramach ubezpieczeń dodatkowych.

OLK udziela świadczenia medyczne upezpieczonym w różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

więcej
ZADZWOŃ
Rejestracja
Rejestracje telefoniczne:

telefon. 62 737 42 50
62 737 42 52
Produkt został dodany do koszyka