Wszystkie informacje udzielane są pod numerem 62 737 42 52   62 737 42 50
8:00 - 18:00
Poradnie

Poradnia zdrowia psychicznego

Lekarz specjalista psychiatra Sylwia Szwedowska-Tarczyńska
Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii Józef Łakomy, Wardeńska Anna
Psychologowie: dr Marcin Maciejski, mgr Danuta Niśkiewicz, mgr Dominika Pieszak, mgr Adriana Szymczak
góra
NASZE
Certyfikaty
Politykę jakości Ośrodka Leczenia Kompleksowego Sp. z o.o. wyznacza pacjent, który weryfikuje, potwierdza i wyznacza nowe kierunki rozwoju.

Zarząd zobowiązuje wszystkich pracowników do spełniania potrzeb pacjentów oraz do ciągłego podnoszenia jakości.
więcej
UBEZPIECZENIA
Dodatkowe
Posiadamy umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi na świadczenia zdrowotne w ramach ubezpieczeń dodatkowych.

OLK udziela świadczenia medyczne upezpieczonym w różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

więcej
ZADZWOŃ
Rejestracja
Rejestracje telefoniczne:

telefon. 62 737 42 50
62 737 42 52
Produkt został dodany do koszyka