Wszystkie informacje udzielane są pod numerem 62 737 42 52   62 737 42 50
8:00 - 18:00
Poradnie

Poradnia stomatologiczna

W Ośrodku Leczenia Kompleksowego działa poradnia stomatologii zachowawczej i protetyki stomatologicznej. Do powyższych poradni nie jest wymagane skierowanie.

Pacjent zgłasza się z dowodem ubezpieczenia i numerem PESEL.

Lekarze stomatolodzy: Tomasz Duczmal, Grzegorz Jackowiak,
Specjalista protetyki stomatologicznej: Julianna Kowalska,
pix.png
nr tel. 62 737 42 58
góra
NASZE
Certyfikaty
Politykę jakości Ośrodka Leczenia Kompleksowego Sp. z o.o. wyznacza pacjent, który weryfikuje, potwierdza i wyznacza nowe kierunki rozwoju.

Zarząd zobowiązuje wszystkich pracowników do spełniania potrzeb pacjentów oraz do ciągłego podnoszenia jakości.
więcej
UBEZPIECZENIA
Dodatkowe
Posiadamy umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi na świadczenia zdrowotne w ramach ubezpieczeń dodatkowych.

OLK udziela świadczenia medyczne upezpieczonym w różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

więcej
ZADZWOŃ
Rejestracja
Rejestracje telefoniczne:

telefon. 62 737 42 50
62 737 42 52
Produkt został dodany do koszyka